Správce městských sportovišť

FacebookInstagram

PROVOZ SPORTOVIŠTĚ OMEZEN

Vstup a využívání vnitřních sportovišť :

 

Atletické haly

Judo sálu

Posilovny Atletické haly

Posilovny Judo arény

pouze v souladu s usnesením vlády č. 1262 ze dne 30.11.2020 (počet sportovců 10) a s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví 15757/2020 (všichni mají povinnost nosit roušky, včetně sportovců).

 

Režimová opatření Atletické haly a Judo arény pro zajištění omezení vyplývající z Usnesení vlády 1262/2020 a Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví 15757/2020

- Užívání vnitřního sportoviště

Od 3.12.2020 do 12.12.2020 je možno aby na jednotlivých sportovištích byl přítomen tento počet sportovců.

 

Atletická hala - 10 osob

Judo sál - 10 osob

Posilovna atletické haly 6 osob

Posilovna Judo arény 10 osob (včetně přilehlých sálků)

Veškerý vstup na sportoviště bude koordinován s pracovníkem recepce

Pracovník recepce nepovolí vstup na sportoviště dalším osobám nad stanovený limit.

Pro možnost vpuštění do vnitřního sportoviště bude upřednostněn harmonogram skupin, který si interně určí oddíly Atletiky a Juda.

Pokud nebude dodán interní harmonogram budou na sportoviště vpuštěni sportovci dle doby příchodu za předpokladu, že počet osob nesmí překročit stanovený počet.

Vstup a využívání sportoviště veřejností je omezen. Přednost má tréninková činnost sportovních oddílů. V případě požadavku, který bude v souladu s harmonogramem, je předpoklad posunutí uzavření haly dle potřeby.

V případě potřeby je možno využít sportoviště také v sobotu a neděli. V časech které budou upřesněny zástupci sportovních oddílů.

Do prostor Atletické haly, Judo sálu i obou posiloven budou vstupovat sportovci jako skupiny pod vedením trenéra.

Střídání jednotlivých skupin na sportovišti proběhne mimo prostor vlastního sportoviště. V případě posiloven bude mezi jednotlivými skupinami sportoviště uzavřeno na 15 minut pro zajištění větrání.

 

Režimová opatření pro využití sociálního zázemí, šaten a WC pro vnitřní sportoviště

Atletická hala

- Jednotliví sportovci ze skupin připravujících se na trénink mohou vstupovat do šatny 15 minut před zahájením tréninku

- Je zakázáno se převlékat na sportovišti - pro převléknutí je nutno využít šaten.

- Sportovci po skončení tréninku využijí šatnu do 15 minut po jeho skončení, tak aby mohlo být následně provedeno větrání prostor.

- WC v atletické hale bude využíváno osobami v rámci tréninku. Osoby připravující se na vstup na sportoviště, přicházející, odcházející mohou využít WC v administrativní části atletické haly.

- Sprchy a šatny budou denně desinfikovány.

- Osoby vstupující do šaten využijí dezifekce umístěné v v dávkovačích v jednotlivých šatnách.

web4.PNG

 

K mimořádným opatřením platným od 5.10.2020

1. Na stadion nebo do haly mohou vstupovta pouze sportovci připravující se na sportovní akce organizované sportovním svazem.

To znamená pouze ti sportovci, kteří se mohou takových sportovních soutěží účastnit. To znamená sportovci, kteří jsou u konkrétního svazu registrováni.

Stejná podmínka platí taktéž pro trenéry či další osoby zajišťující přípravu sportovců.

Počet sportovců a členů realizačního týmu nesmí být vyšší než 130 osob v atletické hale, na stadionu, nebo Judo sálu.

Není povolena přítomnost rodičů ani doprovodu sportovců. Není možné dožadovat se vstupu do sportovního zařízení těmito osobami.

Celkový počet sportovců a členů realičního týmu nesmí na sportovišti překročit počet 130 osob.

 

 

Dříve vyhlášená opatření týkající se povinnosti nosit ochranu dýchacích cest v vnitřních prostorách zůstávají v platnosti.

Školy, střední a základní nespadají pod definici odstavce II. bodu 2 Usnesení vlády ze dnes 30.9.2020 o přijetí krizového opatření.

Pro veřejnost platí tato omezení:

Není možná přítomnost osob veřejnosti na sporotovišti v době kdy bude na sportovišti probíhat trénink sportovců připravujících se na soutěže organizované svazem. Není možno aby byla sportovní zařízení ať vnitřní nebo venkovní využívána veřejností pokud zde bude skupina výše uvedených sportovců a to ani v případě, že bude počet omezen na 10 v případě vnitřního sportoviště nebo 20 v případě vnějšího sportoviště.

V čase který je využíván veřejností nesmí být v souladu s Usnesením vlády ve vnitřním sportovišti více jak 10 osob na venkovním sportovišti 20 osob.

Stejná omezení platí taktéž pro využití provozu sauny a mokré regenerace.

Výstřižekah.PNG