Správce městských sportovišť

FacebookInstagram

Vážení návštěvníci,

z důvodu krizového opatření,

jsou VŠECHNA NAŠE STŘEDISKA

od 18.12.2020 až do odvolání UZAVŘENA.

Vzhledem k přijatému usnesení vlády ČR č. 1332 jsme bohužel nuceni od 18.12.2020 opět

uzavřít vnitřní sportoviště a to včetně sociálního zázemí pro využití

venkovního sportoviště .

Minimálně tak do 23.12. bude uzavřena Atletická hala i Judo aréna včetně

všech posiloven.

Uzavřena bude i sauna v Atletické hale.

O případném, byť omezeném otevření, bude rozhodnuto na základě

aktuálních usnesení vlády.

Vážení návštěvníci a příznivci badmintonů.

Vzhledem k situaci a omezení počtu osob v prostorách atletické haly jsme museli badmintony posunout.

PONDĚLÍ - PÁTEK po 20:00 nebo v dopoledních hodinách (pouze po telefonické domluvě s pracovníky recepce atletické haly / musíme počítat 4hry a 2hry abychom se vešli do 10ti osob)

VÍKENDY (pouze po telefonické domluvě s pracovníky recepce atletické haly)

 

SAUNA 

přijímáme rezervace na PRIVÁTNÍ SAUNU v prostorách atletické haly (maximální počet osob = 10)

- sauna je pouze pro objednané skupiny (nikdo jiný do ní přístup nemá)

 

 

 

 

 

PROVOZ SPORTOVIŠTĚ OMEZEN

Vstup a využívání vnitřních sportovišť :

 

Atletické haly

Judo sálu

Posilovny Atletické haly

Posilovny Judo arény

pouze v souladu s usnesením vlády č. 1262 ze dne 30.11.2020 (počet sportovců 10) a s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví 15757/2020 (všichni mají povinnost nosit roušky, včetně sportovců).

 

Režimová opatření Atletické haly a Judo arény pro zajištění omezení vyplývající z Usnesení vlády 1262/2020 a Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví 15757/2020

- Užívání vnitřního sportoviště

Od 3.12.2020 do 12.12.2020 je možno aby na jednotlivých sportovištích byl přítomen tento počet sportovců.

 

Atletická hala - 10 osob

Judo sál - 10 osob

Posilovna atletické haly 6 osob

Posilovna Judo arény 10 osob (včetně přilehlých sálků)

Veškerý vstup na sportoviště bude koordinován s pracovníkem recepce

Pracovník recepce nepovolí vstup na sportoviště dalším osobám nad stanovený limit.

Pro možnost vpuštění do vnitřního sportoviště bude upřednostněn harmonogram skupin, který si interně určí oddíly Atletiky a Juda.

Pokud nebude dodán interní harmonogram budou na sportoviště vpuštěni sportovci dle doby příchodu za předpokladu, že počet osob nesmí překročit stanovený počet.

Vstup a využívání sportoviště veřejností je omezen. Přednost má tréninková činnost sportovních oddílů. V případě požadavku, který bude v souladu s harmonogramem, je předpoklad posunutí uzavření haly dle potřeby.

V případě potřeby je možno využít sportoviště také v sobotu a neděli. V časech které budou upřesněny zástupci sportovních oddílů.

Do prostor Atletické haly, Judo sálu i obou posiloven budou vstupovat sportovci jako skupiny pod vedením trenéra.

Střídání jednotlivých skupin na sportovišti proběhne mimo prostor vlastního sportoviště. V případě posiloven bude mezi jednotlivými skupinami sportoviště uzavřeno na 15 minut pro zajištění větrání.

 

Režimová opatření pro využití sociálního zázemí, šaten a WC pro vnitřní sportoviště

Atletická hala

- Jednotliví sportovci ze skupin připravujících se na trénink mohou vstupovat do šatny 15 minut před zahájením tréninku

- Je zakázáno se převlékat na sportovišti - pro převléknutí je nutno využít šaten.

- Sportovci po skončení tréninku využijí šatnu do 15 minut po jeho skončení, tak aby mohlo být následně provedeno větrání prostor.

- WC v atletické hale bude využíváno osobami v rámci tréninku. Osoby připravující se na vstup na sportoviště, přicházející, odcházející mohou využít WC v administrativní části atletické haly.

- Sprchy a šatny budou denně desinfikovány.

- Osoby vstupující do šaten využijí dezifekce umístěné v v dávkovačích v jednotlivých šatnách.