Správce městských sportovišť

FacebookInstagram

Aktuality / Informace

SPORTOVÁNÍ v Městské hale

Veřejnost již může využívat halu ke sportování (dle níže uvedených pravidel)!

Rezervace a informace na novém čísle 778 960 556.

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření s účinností ode dne 30. září 2021 od 00:00 hod. do odvolání.

1. Pravidla pro individuální uživatele sportovních služeb střediska Městská hala (jedná se o uživatele zařízení, kteří svou sportovní činnost nevykonávají v rámci organizované činnosti sportovního oddílu)

- Zakazuje se vstup do sportovního zařízení osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19.

- Pro využití sportovních možností musí návštěvník, pracovníkovi SPORT s.r.o. Jablonec nad Nisou, který vykonává svou činnost v recepci, doložit, že splňuje podmínky uvedené v bodě I/16 výše uvedeného usnesení vlády. Zkráceně:

A. Doložení negativního testu PCR nejvíce 7 dní starý

B. Doložení negativního testu antigenního nejvíce 72 hodin starý

C. Doložení dokončeného očkování

D. Doložení prodělání nemoci covid-19 nejdéle 180 dnů

E. Postoupení rychlého antigenního testu pro sebetestování

F. Doložení negativního testování ve školském zařízení v rámci testování ve školách

Pracovník recepce je oprávněn v případě, že návštěvník nedoloží požadované potvrzení, nevpustit jej na sportoviště.

Doložení potvrzení není žádným způsobem archivováno ani vedeno v jakékoliv databázi.

2. Pravidla dle uvedeného usnesení vlády pro organizovanou sportovní činnost.

Za provádění a dodržování pravidel pro vstup a pravidelnou sportovní činnost u registrovaných členů sportovní nebo jiné organizace zodpovídá organizace - sportovní oddíl.

 

V případě skupinových lekcí se nařizuje osobám dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o osoby z jedné domácnosti nebo žáky jedné školy.

Provozovateli se nařizuje zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu