Správce městských sportovišť

FacebookInstagram

tramposky

V den státního svátku - v úterý 28.9.2021 - bude hala, včetně fitness, zavřená!

Veřejnost již může využívat halu ke sportování (dle níže uvedených pravidel)!

Rezervace a informace na novém čísle 778 960 556.

Dle usnesení vlády č.714 ze dne 19.8.2021 o Mimořádném opatření, platí pro toto sportovní zařízení tato pravidla:

1. Pravidla pro individuální uživatele sportovních služeb střediska Městská hala (jedná se o uživatele zařízení, kteří svou sportovní činnost nevykonávají v rámci organizované činnosti sportovního oddílu)

- Zakazuje se vstup do sportovního zařízení osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19.

- Pro využití sportovních možností musí návštěvník, pracovníkovi SPORT s.r.o. Jablonec nad Nisou, který vykonává svou činnost v recepci, doložit, že splňuje podmínky uvedené v bodě I/16 výše uvedeného usnesení vlády. Zkráceně:

A. Doložení negativního testu PCR nejvíce 7 dní starý

B. Doložení negativního testu antigenního nejvíce 72 hodin starý

C. Doložení dokončeného očkování

D. Doložení prodělání nemoci covid-19 nejdéle 180 dnů

E. Postoupení rychlého antigenního testu pro sebetestování

F. Doložení negativního testování ve školském zařízení v rámci testování ve školách

Pracovník recepce je oprávněn v případě, že návštěvník nedoloží požadované potvrzení, nevpustit jej na sportoviště.

Doložení potvrzení není žádným způsobem archivováno ani vedeno v jakékoliv databázi.

2. Pravidla dle uvedeného usnesení vlády pro organizovanou sportovní činnost.

Za provádění a dodržování pravidel pro vstup a pravidelnou sportovní činnost u registrovaných členů sportovní nebo jiné organizace zodpovídá organizace - sportovní oddíl.

Očkovací centrum v městské hale ukončilo svůj provoz

a od středy 1.9.2021 se přesouvá do areálu JABLONECKÉ NEMOCNICE!